Utbildarna Bemanning utsedda till Gasellföretag 2013!

2013-10-28

Årligen utses färre än 0,5% av Sveriges alla aktiebolag till Gasellföretag.

För att bli ett Gasellföretag krävs att bolaget uppfyller följande krav:

En omsättning som överstiger 10 Mkr
Minst 10 anställda
Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och senaste räkenskapsåret
Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
Sunda finanser