Avslutning trafiklärarutbildning

2014-05-16 klassbild TL 2013 - no 2

2014-05-16

Samtliga lärarkandidater klara med sin utbildning och alla med arbete som väntar.