Trafiklärare

På uppdrag av Vuxenutbildningen i Klippan driver vi en 60-veckors trafiklärarutbildning. Kursen är en av nio yrkeshögskoleutbildningar i landet med denna inriktning.

YH Myndighetens hemsida hittar du information om Yrkeshögskoleutbildningar.

Utbildarna AB kommer söka om start av trafiklärarutbildningen

Utbildarna AB kommer under 2018 söka om att åter starta trafiklärarutbildningen i Helsingborg med planerad start januari 2020. Beslut om start av trafiklärarutbildningen kommer våren 2019. Vid beviljad start söker vi samarbete i branschen om ledningsgrupp, LIA-platser till utbildningen och möjlighet att påverka innehåll och upplägg av utbildningen.

Information till trafikskolor

Under våren 2018 kommer vi kontakta ett brett antal trafikskolor om behovet av framtida medarbetare. Detta gör vi i vårt led i ansökan om att fortsätta med trafiklärarutbildningen i Helsingborg. Har du behov av framtida arbetskraft och vill bidra till vår ansökan för att visa på behovet av trafiklärare, vänligen kontakta Andreas Sjöström: 042-32 68 13 eller andreas.sjostrom@utbildarna.com