ADR – FARLIGT GODS – Helsingborg & Kungsbacka

ADR/Farligt gods utbildning

Aktuella kurser

Utbildning för hantering och transport av farligt gods

ADR-intyg

För att kunna skriva provet på Trafikverket måste du först genomföra en utbildning.

Om du redan har ett ADR-intyg kan du repetera din utbildning upp till ett år innan giltighetstiden på ditt gamla intyg går ut. Ditt nya intyg kommer då gälla i fem år från det datum då ditt gamla intyg går ut. Repeterar du din utbildning tidigare börjar ditt nya intyg gälla från den dag du genomfört ett godkänt prov.
Saknar du ADR-intyg, eller om ditt gamla har löpt ut måste du istället gå en grundutbildning för ADR-intyg.

Kursdatum:

ADR INTYGGrundutbildningRepetitionsutbildning
ADR styckegods22-23 april + en dag på distans

20-21 augusti + en dag på distans
22-23 april


20-21 augusti
ADR klass 1Efter förfråganEfter förfrågan
ADR tankEfter förfråganefter förfrågan

Med ett ADR-intyg för styckegods får du transportera ämnen i klass 2 till 6.2 + 8 till 9.
Med tilläggsutbildning för klass 1 får du även transportera explosiva ämnen och föremål.
Med tilläggsutbildning för tank får du även rätt att köra farligt gods som tanktransporter.

Ta kontakt med oss om du har behov av någon ADR grund- eller repetitionsutbildning – Utöver angivna datum planerar vi in tillfällen utifrån dina behov och önskemål.

Vi genomför även ADR 1.3 – Utbildning för personer delaktiga vid transport av farligt gods Kontakta oss för mer information

Kontakta oss gärna för företags­förlagd ADR utbildning. Vid intresse, kontakta: Kirsti Berg, telefon 042-32 68  00 kirsti.berg@utbildarna.com

Du kan också använda boknings­knappen till kontakt­formuläret. Observera att du inte bör lämna onödiga personliga uppgifter där. De uppgifter du lämnar till oss via kontaktformulär använder vi enbart för att kontakta dig och svara på dina frågor.

Prisuppgifter på kurser

Grund styckegods: 3 dagar, 4500 kr
Grund tank: 2 dagar, 4200 kr
Grund klass 1: 1 dag, 1600 kr
Repetition grund styckegods: 2 dagar, 3200 kr
Repetition tank 1: 2 dagar, 3200 kr
Repetition klass 1: 1 dag, 1200 kr

Samtliga priser är exklusive moms. För företagsanpassad kurs: begär offert info@utbildarna.com

.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR), gäller i huvudsak i Europa.

Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigaret­tändare, svavelsyra, fyrverkerier, sprayburkar, krockkuddar och vattenförorenade ämnen.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen ger kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

KVALIFICERAD UTBILDNING

Utbildarna är godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att genomföra kursen