Bli lärare för riskutbildning del 2

Riskutbildning del 2 vid Ring Knutstorp

Lärarutbildning för att få utbilda på Riskutbildningen del 2 behörighet B, ”halkan”.

Nästa kurs 13-15 november 2024!

Få behörighet att utbilda på ”halkan”.

Särskild lärarutbildning för risk­utbildning del 2

Bli lärare för riskutbildning del 2

I körkortsutbildningen för behörighet B krävs att körkortseleven genomför riskutbildning för att vara behörig att genomföra sitt förarprov. Nu erbjuder vi lärarutbildning för att få behörighet att utbilda på Riskutbildningen del 2 behörighet B, ”halkan”.

Utbildningen anordnas av Ring Knutstorp AB och Utbildarna AB i samverkan. Vi har gått samman för att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter för att möta den efterfrågan som finns på riktigt bra lärarutbildning för Riskutbildning del 2.

Nästa kurs: 13-15 november 2024!
Innan kurstillfället ska du ha genom­fört en praktikdag vid trafikövnings­plats där du följer undervisningen vid riskutbildning del 2. Intyg över genomförd praktikdag skickas till oss innan kursstart och ska vara undertecknad av den ansvariga på den trafikövningsplats du genomfört din praktikdag på.
Efter utbildningen ska du genomföra en praktikperiod om minst en månad* för att sedan ansöka om att bli godkänd som lärare vid risk­utbildning del 2, personbil, av transportstyrelsen.

*praktikperioden genomförs vid den trafikövningsplats du ska verka vid som lärare. Trafikövningsplatsen utfärdar då ett intyg att du nått upp till den färdighet som krävs för att verka som lärare vid trafikövningsplatsen, och att du är införstådd och följer trafikövningsplatsens undervisningsplan för riskutbildning del 2, personbil.

Pris: 6500 kr + moms

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss: info@utbildarna.com, 042-32 68 00

Boende vid Ring Knutstorp

Frågor och svar

Det är transportstyrelsens föreskrifter om risk­­utbildning för behörighet B som styr kravet på den som är lärare inom risk­utbildningens olika delar. För risk­utbildning del 2, behörighet B ska läraren:
1. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B,
2. ha haft ett sådant körkort under sammanlagt minst tre av de tio senaste åren,
3. ha genomgått särskild lärarutbildning,
4. med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som lärare vid riskutbildning, och
5. vara godkänd som trafiklärare enligt 3§ lagen (1998:493) om trafikskolor eller ha motsvarande kompetens

För frågor om godkännande som lärare vid riskutbildning hänvisar vi till transportstyrelsen. Observera att vi inte gör någon bedömning vid bokningen om du uppfyller transportstyrelsens krav för att bli godkänd som lärare vid riskutbildning del 2.

En utbildningsdag på trafikövningsplats, upp till 2 månader innan den lärarledda delen genomförs. Intyg från ansvarig trafikövningsplats skickas till oss innan den lärarledda delen av utbildningen genomförs.

Efter kurstillfället genomförs praktikperiod om minst en månad på den trafikövningsplats du ska utbilda på, för att sedan bli godkänd och färdig lärare för riskutbildning del 2.

Genomförande på Ring Knutstorp

Utbildningen genomförs på plats i Kågeröd, på Ring Knutstorps trafikövningsplats. Under utbildningen kan du förvänta dig en blandning av praktisk utbildning och teoretiska delar inom ramen för Riskutbildning del 2.

Utbildningen syftar till att du som lärare ska få en god insikt i kraven på utbildningen och att du sedan kan arbeta med riskutbildningen på hemmaplan.

Innan utbildningen ska du ha genomfört en praktikdag på den trafikövningsplats du avser vara aktiv på. Efter detta genomför du tre dagar på plats på Ring Knutstorp. Efter utbildningen ska du sedan göra en praktikperiod om minst en månad på trafikövningsplatsen för att bli godkänd som halklärare av Transportstyrelsen.

Under utbildningen kombinerar vi praktiska inslag med teori.

Möjligheter till boende och måltider

På Ring Knutstorp finns möjligheter till övernattning samt att köpa till middag och frukost i samband med bokning av boende.

För boende och måltider tillkommer en kostnad på 2600 kr/person för eget boende eller 1600 kr/person för delat boende. Då får du två övernattningar, två frukostar och två middagar.
Om man endast önskar boende är kostnaden istället 1960 kr/person för eget boende, alternativt 900 kr/person för delat boende.

I samband med kursanmälan anger du om du önskar ha boende och måltider.

Utbildarna samarbetar med Ring Knutstorp

Utbildarna har sitt säte i Helsingborgs kommun och driver bland annat trafiklärarutbildning inom yrkeshögskolan både i Helsingborg och i Kungsbacka. Vi har även lärarutbildning för att bli godkänd trafiklärare på tunga behörigheter. Utöver trafiklärarutbildningen driver Utbildarna även trafikskola för bl.a. MC och lastbil, med tillhörande utbildningar för nya och befintliga yrkesförare.

Ring Knutstorp ligger i Kågeröd och har sedan 1978 genomfört risk2-utbildning.
Utöver en av Sveriges mest berömda motorbanor har Ring Knutstorp även 2 halkbanor och här bedrivs utbildning både för privatister och trafikskolor.
Sedan många år tillbaka utbildas även polis räddningstjänst och företag på Ring Knutstorp för att bli tryggare säkrare och snabbare förare.
2020 gick Ring Knutstorp helt över till att utbilda med EV:s (Elbilar). Halkbanans vagnpark består av 8 st MINI Cooper SE 2023.

Det är ca 30 km mellan Kågeröd och Helsingborg och man kan idag färdas hit med bil buss och tåg.